CAMBA (I)
Non te resistas Camba
a morrer esmorecida
que a morte ten de descanso
o que a vida de alegría.

Sin xentes novas nin vellas,
sin cabras nos carreirós,
sin vacas polas canellas,
sin carros nos cotarós.

Non queda leira con vida,
non queda poula con nome,
non queda Camba,... non queda.
( Ourense, 18/03/01)