Algunhas fotos do 5-10-2003, un día polo Caurel ....

Como se ve o Caurel atrae a xuventude ... e ademáis rexuvenece ós que xa teñen algo de sentido. Camiñar polo Caurel é fonte de interna e fonda xuventude: ven se ve na ledicia das caras de estas fotos.

As tres derradeiras fotos son do Caurel, pero de case un ano antes. O Caurel é eternamente fermoso, e, como se ve, non pasa un ano por él.

 

Gracias a Marga e Sonia, por facilitarme as fotos do día 5-10-2003.